BPDT

KABLO TİPİ : BPDT

ŞARTNAME: TÜRK TELEKOM

KULLANIM YERİ : Abone kutusu ile abone ankastras› aras›nda kullanılır.

YAPI: 0.8, 0.9 ve 1 mm çaplar›nda elektrolitik sert bak›r (ASTM B 33,TS 2)
ASTM D 1248’e uygun orta veya lineer alçak yoğunluklu siyah polietilen dış kılıf

DETAYLI PDF KATALOG