KALİTE POLİTİKASI

Müşterilerimizin koşulsuz memnuniyetini sağlamak amacı ile; zamanında ve mümkün olan en geniş ürün yelpazesi ile hizmet vermek temel amacımızdır.

İletişim sektöründe faaliyet gösteren TELTEKS’in politikası; en az hatayla üretim yaparak; ürün alanında kalite öncüsü olmak yeni pazarlarda yeralmak ve değişen teknolojiyi yakından takip etmektir.

TELTEKS; Kalite Yönetim Sistemi’nin şartlarına uymayı etkinliğini sürekli iyileştirilmesini ve mevcut yasal zorunluluklara uymayı sağlamak amacıyla eğitimli personel ile çalışmayı ilke edinmiştir.

ÇEVRE POLİTİKASI

Telteks Kablo olarak, üretim faaliyetlerimiz esnasında her türlü çevresel boyutu göz önünde bulundurarak mümkün olan en az atık oluşacak şekilde çalışmayı,

Tüm çalışanlarımıza Çevre Yönetim Sistemine etkin katılımlarını sağlamayı ve çevreyi koruma bilincini kazandırmak için bu bilincin sürekliliğini oluşturacak şekilde eğitimler düzenlemeyi,

Tedarikçilerimizi amaçlarımız doğrultusunda bilgilendirerek, bu faaliyetlerin için de etkin şekilde yer almaları için teşvik etmeyi,

Ülkemiz çevre mevzuatlarına uymayı ve güncelliğini takip ederek devamlılığını sağlamayı,

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak için periyodik belirlenen hedefler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı devam ettirmeyi,
Taahhüt ve tüm kamuoyuna ilan ederiz.

GENEL MÜDÜR